08/08/2015

 בדיון שמענו Alon Tal מהקרן הקיימת לישראל שמדובר בנקודה חמה ורגישה במיוחד מבחינת המגוון הביולוגי, שמאכלסת בעלי-חיים מלמעלה מ-150 מינים של בעלי-חוליות, ועושר גדול של צמחיה.
הקרן הקיימת מתנגדת לתוכנית ומציע שהמקום יהיה פארק טבעי. שמענו גם את התנגדותה של עיריית ירושלים לתוכנית, מפיו של סגן ראש העיר, תמיר ניר. העירייה מתנגדת להקמת שכונה חדשה כאשר בשכונות הקיימות ישנו פוטנציאל לא ממומש לעוד למעלה ממאה-אלף יחידות דיור, שיספקו את צרכי הדיור הצפויים של העיר עד שנת 2040. במקום היו גם מפגינים מארגון מגמה ירוקה – Green Course . היחידים שלא הגיעו היו מרבית חברי ועדת התכנון, שכנראה מתכוונים להיות חותמת גומי לתוכנית ההרסנית, ולא מעניין אותם לשמוע מה אנחנו אומרים, ומה אומרים העירייה, הקק"ל, החברה להגנת הטבע והציבור.

זה הזמן לפנות לשר האוצר, משה כחלון שמקדם את התוכנית במסלול מיוחד, עוקף-מוסדות-תכנון, ולבקש ממנו: פתרון לבעיות הדיור – כן. אבל לא על חשבון הרס בתיהם של בעלי-החיים.

תמונה: Amir Balaban