25/12/2013

תגיות:
,,

החוק החדש מאפשר למפקחים ממשלתיים להיכנס לכל מקום (למעט מקום מגורים) כדי לבצע ביקורות ולוודא שהוראות החוק מתקיימות.
בנוסח הישן היתה סמכות להיכנס למקומות רק אם היה חשד מוקדם לביצוע עבירה. 
כעת מספיק שרוצים לעשות ביקורת, ומעבר לעצם הכניסה המותרת למקום, יש גם סמכות לדרוש מסמכים, לעשות מדידות, לקחת דגימות ועוד.
סמכויות הפיקוח והאכיפה שנוסחו לפני שני עשורים הוחלפו בהוראות מודרניות המתאימות למאה העשרים ואחת. 
נעשו גם שיפורים בהוראה המאפשרת לארגונים להגנת בעלי-חיים לבקש צווי מניעה נגד התעללות. 
תנו לחיות לחיות ליוותה את הצעת החוק משלב הניסוח הראשוני ועד לאישורה הסופי היום. 
אנו מודים לחברי הכנסת איתן כבל דב חנין Dov Khenin שהגישו את ההצעה ודחפו אותה בעקביות עד הפיכתה לחוק. 
אנו מזמינים גם אתכם להודות להם על דפי הפייסבוק שלהם.