תודה לכל האנשים הנהדרים שהגיעו אתמול להפגנה מול משרד החקלאות, להשמיע את קולם של בעלי החיים.
אלו התגובות שהגיעו אלינו, עד כה, מהרשויות שעובדות עם הכלבייה בצור משה:
תל מונד: ענו שתוקף ההתקשרות עם אורי פג, וההתקשרות לא תחודש עד לבדיקת הנושא עם הגורם המקצועי הרלוונטי.
חוף השרון: "הווטרינרית הרשותית בודקת בביקוריה את מצבם הכללי של הכלבים וניקיון הכלבייה. הבדיקות המעמיקות יותר הן באחריות וטרינר הכלבייה. בביקוריה של הווטרינרית הרשותית לא עלו כל בעיות ועל כן איננו רשאים לפעול נגד הכלבייה. חפני כחודש וחצי כשהתגלתה מגפת הפרוו המועצה לא העבירה לכלבייה גורים אשר יכולים להידבק במחלה.
כל עוד קיים אישור של השו"ט במשרד החקלאות – הגוף אשר פתח את הכלבייה ובסמכותו גם לסגור אותה, אין באפשרות המועצה להפר את ההסכם הקיים ולפעול נגד הכלבייה.
אבן יהודה: חוזה ההתקשרות עם אורי כהן הסתיים ולא הוגשו הצעות חדשות למכרז ללכידה ופנסיון. "היה טוב לו עמותת "תנו לחיות לחיות" הייתה יוזמת מהלך לפתיחת כלבייה בפיקוח, דבר שהיה מסייע לרשויות.
לא השיבו: כפר יונה, קרני שומרון, קדימה-צורן.
אנחנו ממשיכים לדרוש את סגירת הכלבייה ומיצוי הדין עם מי שעומד בראשה, אורי כהן ועד שהדבר לא יושג, אנחנו ממשיכים במאבק. המשיכו לעקוב לעדכונים נוספים.