חשבתם שאנחנו בשנת 2018? תחשבו שוב! אזעקה? גדרות? מצלמות? בהתנחלויות לא שמעו על כל השיטות לשמירה ולביטחון והם מעדיפים לאמלל,