דובי המתוק הצליח לברוח מהאנשים שגזרו את אוזניו באכזריות. הוא נמצא משוטט בדרום, בזמן מלחמה, בין אזעקות מפוחד נורא. הוא הגיע להסגר ואחרי שנבדק. בגלל שלא סורס, היה עם סרטן באיבר מינו. הוצאנו אותו משם מיד, לקבל את הטיפול הטוב ביותר ועכשיו, בריא לגמרי, הוא מחכה לבית הטוב ביותר. לתאום: 3703* שלוחה 3