יותר מחצי מיליון עגלים וטלאים הובאו לישראל בשנת 2016 לבדה במסעות ייסורים ממושכים מאוסטרליה ומאירופה. כל מטרת המסעות האכזריים האלו: לשחוט את בעל-החיים בסוף הדרך, באופן מיידי או לאחר תקופה של פיטום. גם אם נגזר על בעל-חיים להישחט – יש לעשות זאת תוך מזעור של הסבל וקרוב ככל הניתן למקום הגידול, בלי לטלטלו מיבשת ליבשת. זהו המעט שהוא זכאי לו. זה צו השכל הישר, וזו ההמלצה של מומחים ושל ועדות מקצועיות בעולם כולו. ניתן להמיר את המשלוחים החיים בסחר בבשר מבעלי-חיים שנשחטו בסמוך למקום הגידול שלהם. בשר טרי מיובא הוא זול מבשר של עגלים, שיובאו לישראל בחיים ונשחטו כאן. לכן, ביטול המשלוחים החיים האכזריים לא ייקר את הבשר – ההפך הוא הנכון. הסבל במשלוחים החיים טבוע בעצם ההובלה הממושכת של מספרים עצומים של בעלי-חיים. בעל החיים מוחזק באוניה בצפיפות קשה, מתבוסס בהפרשותיו ובהפרשות של חבריו. לא ניתן למנוע את הטלטולים והחרדה, את הקושי להסתגל לתנאים חדשים, אקלים חדש, מזון חדש. עומסי חום כבדים, ריכוזים גבוהים של גזים רעילים, מחלות, אלימות בוטה ומוות – כל אלו גם הם שגרה במשלוחים החיים. את הסבל הזה אסור ולא ניתן "להסדיר" בתקנות. את הסבל הזה צריך ואפשר למנוע. הדבר בידיכם.

משלוחים חיים הם מסעות מוות. כולנו נחשפנו לתמונות הקשות – גופות הנסחפות לחופים, עגלים מתבוססים בצואתם באוניות, בעלי-חיים מותשים ומלוכלכים מובלים מהנמל במשאיות דחוסות…

יש שני אנשים שיכולים לשים קץ לזוועה.

פנו עכשיו לראש הממשלה ולשר החקלאות ובקשו מהם: הפסיקו את המשלוחים החיים!

ניתן להוסיף מלים משלכם למכתב המוצע – שמרו על לשון עניינית ומכבדת.

 

1596
מכתבים נשלחו
בואו נגיע ל:5000חתימות אחרונות

גונאס לורי8 חודשים
אטיאס נועם10 חודשים
טל דניאל10 חודשים
מלמד הדר1 שנים
Naidenco Gabriela2 שנים