בניגוד לנהלים, ירו בבקעה באמא מניקה עם גורים. ממידע שהגיע אלינו, בעקבות פגישה שהתקיימה בין משרד החקלאות לרשות הטבע והגנים, וטרינרים רשותיים וגורמים נוספים
הכריז השר אורי אריאל על אזור הצפון כאזור מוכה כלבת והתיר לירות בלי אבחנה בכל בעל חיים.
במהלך השנה (השנים) הם יורים, בלי סיבה, בכל בעל חיים שהם מוצאים.
עכשיו הם יורים גם בכלבים! שלחו עכשיו את המכתב האוטומטי ודרשו יחד איתנו להפסיק את הירי משולח הרסן

1972
מכתבים נשלחו
בואו נגיע ל:2000חתימות אחרונות

לוי מירב27 ימים
בן יאיר הודיה4 חודשים
בן-עמוס מרים11 חודשים
בן-עמוס דניאל11 חודשים
פרדל נועה 11 חודשים