19/12/2019

כיצד ניתן לדווח על עבירות צער בעלי חיים?

הסמכות לחקור ולטפל בעבירות צער בעלי חיים נתונה, בעיקרה, למשרד החקלאות – ליחידת החקירות של המשרד ("הפיצו"ח"), ולשירותים הווטרינריים במשרד.

איך מדווחים לפיצו"ח?

הפנייה היא למוקד – בטלפון 9096*, במייל [email protected]​​, או בוואטסאפ 0505187720.

כל גורם שמקבל תלונה אמור להעביר אותה למוקד. מומלץ, מדובר במקרה "לא דחוף" – לפנות למוקד בכתב. תוך צירוף כל החומרים הרלוונטיים – פרטים, צילומים, הקלטות, ובמידת האפשר גם פרטי המתלונן.

המוקד אמור לתת מספר אירוע לכל תלונה. תלונה בכתב אמורה לקבל מענה כולל מספר תלונה בכתב.

המוקד מעביר את הפנייה גם לגורמים בפיצו"ח וגם לממונה על צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים.

ניתן לפנות גם למפקדי המרחבים השונים, שהפרטים שלהם מופיעים כאן.

שימו לב – ניתן לפנות גם למוקד המשטרה. את אופן הטיפול ואת אופי העבירות, במקרה שהשוטרים לא יודעים, ניתן למצוא נוהל הטיפול המשטרתי בעבירות צעבח

*את התלונה שהוגשה ופרטים אחרים הנוגעים אליה ניתן להעביר גם אלינו כאן, ואנו נסייע ככל האפשר*

אופן הטיפול לפי הנוהל

חקירה – רק למנהל המרחב ולממונה יש סמכות להחליט לא לחקור תלונה. ההחלטה אמורה להיות מועברת אל המתלונן/ת, שרשאי/ת להגיש עליה ערר.

אחרי כל חקירה – רק התובע רשאי להחליט בנוגע להמשך הטיפול הפלילי.

תפיסת בעל חיים – במקרים של סכנה ממשית לחייו או בריאות של בעל חיים, או כשיש התעללות ("ריבוי עבירות על התקנות העולות לכדי התעללות"). הכוונה היא ככל הנראה לכך שאם נשקפת סכנה לחיים או בריאות של בעל חיים, אפשר להחרים אותו. אם תנאי ההחזקה רעים, אבל אין אלימות ישירה, ניתן להחרים במקרה של ריבוי עבירות, או במקרה שההפרה חמורה במיוחד.

בבית מגורים החרמה תעשה רק עם צו מבית המשפט.

במקרים של התעללות רצוי לבקש במפורש את החרמת בעל החיים במסגרת התלונה.

דיווח על החקירה

את חומרי החקירה בתיק ניתן לבקש לאחר סיום הטיפול בו (בסגירתו או בהגשת כתב אישום). על החלטה שלא להעמיד לדין ניתן להגיש ערר. על סיום הטיפול בתלונה אמור/ה המתלונן/ת לקבל דיווח.

מהן עבירות לפי חוק צער בעלי חיים והתקנות?

העבירות הספציפיות המופיעות בסעיף 2 לחוק צער בעלי חיים – שיסוי בעל חיים בבעל חיים, קרבות, העבדה עד אפיסת כוחות, הרעלה שלא אושרה על ידי משרד החקלאות, חיתוך או קעקוע ברקמה חיה למטרות נוי. ולפי 2א – איסור נטישה של בעל חיים.

עבירה לפי סעיף 2(א) (איסור התעללות, עינוי או אכזריות) – כולל המתה, גרימת סבל פיזי או נפשי ללא הצדקה.

שימו לב: התקנות קובעים את התנאים המותרים להחזקת בעלי חיים שלא למטרות חקלאיות, של הובלת בהמות ועופות, של החזקת חזירים לחקלאות, של מופעים של בעלי חיים ועוד. עבירות על התקנות הן עבירות על החוק, אבל לא ישמשו כשלעצמן עילה לתפיסת בעל חיים (אלא אם מדובר בעבירות חמורות במיוחד או בריבוי הפרות של התקנות).