31/03/2014

 

זכויות בעלי חיים, החרמת כלבים שמחוזקים בתת תנאים, פינות ליטוף, עברות על חוק צער בעלי חיים

בעלי החיים, כמונו, הנם יצורים חיים החשים תחושות של פחד, כאב, רעב וכדומה. אין לנו הזכות – המוסרית או החוקית – לפגוע בהם או להפריע לאלה המטפלים בהם.

חוק צער בעלי חיים(הגנה על בעלי חיים), התשנ”ד – 1994, אוסר על התעללות כלשהי בבעלי חיים, לרבות תנאי החזקתם של בעלי החיים ונטישתם. עבירה על הוראות החוק הינה עבירה פלילית.

המחלקה המשפטית של עמותת “תנו לחיות לחיות” חרטה על דגלה לאכוף את חוק צער בעלי חיים ותקנותיו ולפעול כנגד הפועלים בניגוד לחוק ולתקנות.

אשר על כן פועל מוקד המחלקה המשפטית לקבלת תלונות אלו מרחבי הארץ ולאכוף אותן בכמה מישורים כפי שיוסבר להלן:

 

א.   בגין עבירות של התעללות בבע”ח המחלקה המשפטית מגישה תלונות למשטרת ישראל ומבצעת מעקב בגין תלונות אלו, במידה והן נסגרות ע”י משטרת ישראל באופן לא מוצדק ולא מוגשים כתבי אישום, פועלת המחלקה  המשפטית להגשת עררים בגין סגירת התלונות ליועץ המשפטי לממשלה.

 

ב.    בגין תלונות לגבי תנאי החזקה של בעלי החיים כגון כלבים, פינות חי, חנויות חיות, המחלקה המשפטית פועלת מול השירותים הוטרינרים הרשותיים, שולחת תלונה לווטרינר הרשותי ומבקשת ממנו לבדוק את הפרת התקנות לכאורה ואת תנאי ההחזקה של בעלי החיים, כמו כן המחלקה המשפטית מתעדת את הפניה ופועלת לבדוק אם ההפרה תוקנה.   

 

ג.     בגין עבירות של נטישת בעלי חיים המחלקה המשפטית מעבירה תלונה ליחידת הפיצו”ח של משרד החקלאות ובמידה ובעל החיים זקוק לטיפול וטרינרי המחלקה המשפטית תובעת את הבעלים של בעל החיים הפצוע בתביעה אזרחית בגין העלויות של הטיפולים הוטרינריים שהעמותה העניקה לבעל החיים הנטוש.    

 

ד.    בגין תלונות כנגד האכלת חתולים המחלקה המשפטית העלתה לאתר העמותה חוות דעת משפטית אשר קובעת כי האכלת חתולים הינה מעשה מוסרי אשר עוגן כחוקי ע”י בית המשפט העליון.

 

      בגין הרחקת חתולים ממקום הטבעי המחלקה המשפטית פועלת לעצור את תופעה זו ומגישה צווי מניעה בבתי המשפט ברחבי הארץ.

 

ונסיים בתחום החינוך – המחלקה המשפטית הקימה מערך קליניקות שסטודנטים למשפטים  אשר פועלים במחלקה ליישום אכיפת חוק צער בעלי חיים ומטרותיו. כחלק מפעילות הקליניקות לוקחים הסטודנטים  חלק בהגשת תלונות למשטרה ולשאר הרשויות המוסמכות, מתן מענה לשאלותיהם של אזרחים, הכנת תביעות להגשה בבתי המשפט ברחבי הארץ, כתיבת חוות דעת בנושא זכויות בעלי חיים והמטפלים כאשר תקוותינו הגדולה היא שסטודנטים אלו יאיישו תפקידם משפטים חשובים במערך האכיפה תהיה להם מודעות לחוק צער בעלי חיים ודרכי אכיפתו.