19/04/2005

תגיות:

בבקשה דורשות העמותות למבית המשפט להורות למפטמה לחדול מלפטם אווזים, לאור פסיקת בג"צ 9232/01, בה פסק בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, כי פיטום האווזים אסור ועולה כדי הפרה של סעיף 2 לחוק צער בעלי חיים. בג"צ התייחס בפסק דינו לתקנות אשר התירו את הפיטום וקובע כי התקנות בטלות וכי פרקטיקת הלעטת האווזים על פי התקנות אסורה. בית המשפט השעה את פסק דינו עד למועד 31/3/05 בכדי לאפשר תקופת הסתגלות לכלל הגורמים הנוגעים בדבר.


חרף מאמציהם של משרד החקלאות והמפטמים להאריך את תקופת ההשעייה שנקבעה בפסק הדין באמצעות פנייה לבג"צ, קבע בג"צ כי אין ביכולתו לעשות כן ופסק הדין נכנס לתוקפו ביום 1/4/05.

למרות כניסת האיסור לתוקף, הובא לידיעת העמותות כי הפיטום ממשיך באין מפריע. משכך נאספו עדויות והעמותות פנו בבקשה לבית משפט השלום ברמלה לאכוף את פסיקת בג"צ ולאסור את המשך הפיטום.


דיון בבקשה זו במעמד הצדדים קבוע ליום 21/4/05 בשעה 12:00 בצהריים בפני כבוד השופטת קפלינסקי נאוה.

קישור לכתב תביעה

עו"ד קרן קלר
בשם עמותת תנו לחיות לחיות ועמותת אנונימוס