SMILE

20 שקלים בחודש מצילים חיים

מדי חודש מגיעים עשרות מקרים קשים של בעלי חיים במצוקה למרפאות העמותה.

תרומה חודשית של 20 שקלים בחודש יכולה לעזור לנו להעניק, שוב ושוב, חיים חדשים

לעשרות בעלי חיים מדי חודש.

יוליה המתוקה, הגיעה אלינו ללא פרווה, מיובשת ומורעבת סובלת מסקביאס (מחלת עור)

חודשים ארוכים שהיתה מאושפזת במרפאה וקיבלה טיפול יום יומי. התוצאה לפניכם.

אתה מוכן לוותר על קפה ומאפה פעם בחודש כדי להציל חיים?

את מוכנה לוותר על כוס בירה פעם בחודש כדי להעניק חיים חדשים?

 

לתרומה