27/03/2011

הוראות בטיחות בפינות חי ומוסדות חינוך המגדלים בעלי-חיים.

א.מבוא
א.1 בעלי-חיים כמשאב חינוכי.
בעלי-חיים הנם משאב לימודי, ערכי, חברתי ורגשי בביה”ס. מומלץ לגדל בעלי-חיים במוסדות חינוך.
א.2 אוכלוסיות היעד
הוראות הבטיחות מיועדות לכל מוסד חינוכי שבו מגדלים בעלי-חיים במעבדה, חדר חקר, מסדרון, חצר וכו’, ולכל מסגרת אחרת שבה מגדלים בעלי-חיים ותלמידים ממוסד חינוכי מבקרים או פועלים בה. מנהל בית הספר אחראי לוודא שהסביבה בה מבקרים ופועלים תלמידי בית-ספרו בתוך כתלי ביה”ס ומחוצה לו, עומדת בהוראות של מסמך זה.
א.3 השגחה
כל פעילות של תלמידים בסביבת בעלי-חיים תעשה בנוכחות מבוגר.
א.4 הוראות הבטיחות
הוראות הבטיחות באות להנחות את המוסדות לטיפול נכון בבעלי-חיים תוך הקפדה על רווחת בעלי-החיים ובטיחות התלמידים והמורים.
הוראות הבטיחות אינן באות להקשות או למנוע גידול בעלי- חיים במוסדות חינוך.
א.5. מילון מונחים:
1. אקוריום/טרריום מתקן לגידול בעלי-חיים, עשוי מזכוכית או פוליקרבונט (פלסטיק קשיח שקוף). אקוריום (אקוה – מים) – מתקן המכיל מים. טרריום (טרה – אדמה) – מתקן יבש.
2. בית גידול כל מקום שמגדלים בו בעלי-חיים, בתוך המבנה או מחוץ למבנה.
3. חדר-חקר חלל סגור בו מגדלים בעלי-חיים במגמה לקיים עבודות חקר.
4. כלוב מתקן לגידול בעלי-חיים העשוי בדרך כלל ממתכת, פלסטיק או מחומרי בניה קשיחים (עץ, בטון, לבנים וכו’).
5. כניסה כפולה כניסה לבית גידול דרך תא מעבר הכולל 2 כניסות – שער חיצוני ושער פנימי שרוחבם לפחות 120 ס”מ. השער החיצוני יפתח כלפי חוץ והשער הפנימי כלפי פנים. אורך התא הפנימי לפחות 200 ס”מ. על השערים יש לכתוב את כיוון פתיחת השערים.
6. ספארי שטח פתוח התחום ע”י גדר בו חיים ופעילים בעלי-חיים ותלמידים מבקרים בתוכו.
7. פינת-חי / גן חקר בית גידול מחוץ למבנה המכיל לפחות כלוב אחד.

ב.מיקום בית הגידול וסביבתו
ב.1. בית גידול בתוך מבנה (חדר, לובי, פטיו-חצר פנימית, סככה וכו’).
ב.1.1 בית הגידול יוצב במקום נוח לטיפול, שלא יחייב אמצעים מיוחדים כדי להגיע אליו (כמו סולם וכו’).
ב.2.1 יש להציב את בית הגידול על מעמד יציב, בולט ונוח לצפייה.
ב.3.1 בית הגידול יוצב במקום שלא יפגע או יפריע למעבר חופשי.
ב.4.1 בחדר/כתה עם בעלי-חיים טורפים חייב להיות: (1) לחצן מצוקה תיקני סמוך לדלת בגובה מקסימלי של 100 ס”מ. הלחצן יסומן בצורה בולטת ויחובר למזכירות בית הספר. הלחצן יחובר גם לפעמון מעל דלת הכניסה לבית הגידול. בכניסה לבית הגידול ייתלו הוראות בטיחות חשובים. (2) ערכת לכידה, כוללת רשת לכידה לעופות ויונקים קטנים, מוט ללכידת נחשים, כפפות עבות וכלוב ריק.
ב.5.1 בתי הגידול עם בעלי-חיים טורפים יוצבו אך ורק בחדרים/כתות הניתנים לנעילה והחלונות עם סורגים. כניסה לחדרים/כתות אלה תהיה אך ורק עם האחראי המוסמך לפינת החי/גן חקר.
ב.6.1 אסור להציב כלובים עם בעלי-חיים טורפים במסדרון ובמעברים.

ג. מבנה בית הגידול
ג.1 בית הגידול בתוך מבנה
ג.1.1 אסור לבנות אקוריום/טרריום מזכוכית שהיא בעובי של פחות מ- 6 מ”מ.
ג.2.1 מומלץ לבנות כלובים מחומר פולימרי.
ג.3.1 באקוריום/טרריום הבנויים מזכוכית יש לוודא שהפינות ושפת הזכוכית תהיינה מלוטשות לכל אורכן ומעוגלות.
ג.4.1 כל סדק בזכוכית פוסל את השימוש בבית הגידול.
ג.5.1 אסור לבנות כלוב מרשת גמישה ללא מסגרת קשיחה.
ג.6.1 בכלוב הבנוי מרשת יש לוודא שקצות הרשת מוגנות ע”י פס הגנה.
ג.7.1 אסור לבנות כלובים מחומר הניתן לכרסום ע”י בעלי-חיים.
ג.8.1 מכסה/גג בבתי גידול הגדולים מרוחב של 1 מטר, חייב להיות מעוגן לדפנות הכלוב או לקיר המבנה.
ג.9.1 אסור להציב בית גידול הבולט מהמעמד שלו.
ג.10.1 בית הגידול יוצב כך שלא יבלטו פינות חדות ואביזרים חדים כלפי מעבר הולכי הרגל.
ג.2 בית הגידול מחוץ למבנה
ג.1.2 פינת החי חייבת להיות סגורה ומוקפת גדר רשת בצפיפות שלא תעלה על 10 ס”מ בין מרכיביה, ובכל מקרה תותאם לסוג בעלי-חיים בפינת החי. הגדר תהיה בגובה של לא פחות מ- 200 ס”מ כאשר בחלק העליון יש תוספת גדר ברוחב של 50 ס”מ בשיפוע כלפי חוץ בזוית של 45, המונעת כניסת אנשים ובעלי-חיים מבחוץ. בפינת חי המכילה כלובים בודדים בהם גדלים בעלי-חיים שאינם מסוכנים, (על המסוכנים חלים הכללים של בעלי-חיים טורפים יג’ 1.1, מסוכנים יג’ 1.2.3) הגדר החיצונית של חצר בית-הספר מהווה את הגדר של פינת חי.
ג.2.2 בפינת החי, שבה יש בעלי-חיים המסוגלים לטפס/לקפוץ על גדרות, יש לבנות גדר היקפית גם עם שיפוע עליון המוטה כלפי פנים בזוית של 45.
ג.3.2 חייבים להיות שני פתחי יציאה בפינת החי, ברוחב של 120 ס”מ לפחות.
ג.4.2 פתחי היציאה מפינת החי צריכים להיות נעולים. אמצעים לפתיחת הנעילה חייבים להיות סמוך לפתחים (מפתח, כלי פריצה וכו’). בזמן פעילות הפתחים סגורים.
ג.5.2 סביב בריכה לבעלי-חיים בחצר חייבת להיות גדר בגובה של לא פחות מ- 110 ס”מ. הגדר תהיה בנויה כך שתמנע מעבר חופשי לילדים, על פי תקן 1142 עדכני ליום ביצוע העבודה.
ג.6.2 אסור שבבריכה, מפלס המים יעלה על 40 ס”מ.
ג.7.2 ניקוז הבריכה יהיה ישירות למערכת הביוב, או למערכת טיהור מים מורשת באישור הגורמים האחראים על מערכת הביוב.
ג.8.2 חייבת להיות בפינת החי, פינה להגיינה לחיטוי ולנטילת ידים.
ג.9.2 חייבת להיות פינה קבועה, סגורה ומסודרת לאחסון כלי עבודה ( מגרפה, מעדר וכו’).
ג.10.2 חייב להיות אישור, על פי תקנים ובאישור ופיקוח מהנדס, לכל שבילי התנועה, גשרים ומתקנים.
ג.3 ספארי
ג.1.3 חובה לבנות כניסה כפולה בגדר הספארי.
ג.2.3 חייבת להיות בספארי גדר בגובה המותאם לסוג בעלי-החיים בהתאם להנחיות של הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים – לא פחות מגדר תקנית בגובה 110 ס”מ ובכל מקרה עד גובה שני מטר ללא בליטות.

ד.אביזרים ומערכות עזר לבטיחות
ד.1 חייבות להיות עמדות כיבוי אש תקניות ונגישות בפינת החי, בספארי, בחצר ובמבנים, בהתאם להנחיות של שרותי הכבאות.
ד.2 חובה לאשר ע”י חשמלאי בודק, את מערכת החשמל המותקנת בפינת החי/גן חקר ובבתי הגידול, בחצר/במבנים, ולקבל אישור על כך בכתב.
ד.3 אסור לחמם כלוב ע”י גוף חימום גלוי ולהבה גלויה.
ד.4 אסור להשאיר חוטי חשמל גלויים שאינם מושחלים בתוך צינורות ותעלות תקניים ועמידים בפני כרסום.

ה.טיפול וטרינרי
ה.1 כל בית גידול במוסד חינוכי חייב להיות בפיקוח וטרינרי שוטף.

ו.הזנה
ו.1 אסור להאכיל בעלי-חיים בבשר ובדגים ממקור לא ידוע שלא בפיקוח וטרינרי.

ז.עזרה ראשונה
ז.1 חייבת להיות ערכת עזרה ראשונה של “מגיש עזרה ראשונה” נגישה, לפי חוזר מנכ”ל נח’ 10(ב) סיון התשנ”ח, יוני 1998. בכל בית גידול בחצר/מבנה.
ז.2 חובה לפנות לגורמים רפואיים מוסמכים, לטיפול ולדיווח על כל פגיעה ע”י בעל-חיים – לדוגמא – נשיכה, שריטה או פגיעה מהתנהגות לא שגרתית של בעל-החיים.

ח.רכישת בעלי-חיים
ח.1 אסור לרכוש בעלי-חיים ממקומות שאינם מורשים למכירת בעלי-חיים ושאינם בפיקוח וטרינרי.
ח.2 חייב להיות פיקוח של הוטרינר המטפל על כל הכנסת בעלי-חיים חדשים לפינת החי.

ט.הובלה והעברת בעלי-חיים
ט.1 חובה להעביר בעלי-חיים בכלובים המותאמים להעברה בהתאם לסוג בעל-החיים ובכפוף להוראות רשות שמירת הטבע והגנים הלאומיים.

י.אחזקה וטיפול יומיומי
י.1 חובה לרשום על-גבי האריזות של חומרי החיטוי את כללי השימוש ולציין במקום בולט – את המילה ר ע ל, בהתאם להנחיות של מכון התקנים.
י.2 חובה לאכסן חומרי חיטוי במקום נעול ומאוורר.
י.3 אסור לאכסן חומרי חיטוי באריזות מזון.
י.4 חובה לאחסן תרופות של בעלי-חיים במתקן סגור ונעול (ארון).
י.5 חובה להפריד בין תרופות לבעלי-חיים, לבין מזון ותרופות לבני-אדם.
י.6 אסור לאחסן פגרי בעלי-חיים עם מזון לאדם ומזון לבעלי-חיים.
י.7 חובה להתייעץ עם וטרינר בכל מקרה של תמותת בעלי-חיים.
י.8 אסור ללכת יחף בסביבת בית גידול לבעלי-חיים. (פינת חי, ספארי, חדר-חקר).
י.9 אסור לתלמיד/ה בודד/ה להכנס לחדר חקר, פינת חי וספארי אלא בליווי.
י.10 חובה לוודא תאורה של לפחות 500 לוקס לטיפול בבעלי-חיים בלילה/שעות החושך.
יא. אחזקת בעלי-חיים בתקופת חופשה מלימודים
יא.1 אסור לתת לילדים, לטיפול בבית, בעלי-חיים טורפים.
יא.2 בעלי-חיים המותרים לטיפול בבית התלמיד יינתנו בכלובים מתאימים להעברה בצירוף הנחיות ברורות בכתב לטיפול בבעלי-החיים ולמקרה של פגיעה בבעלי-החיים ומבעלי- החיים.
יא.3 חובה לתת לתלמיד המטפל בביתו בבעלי-החיים, את מספר הטלפון של האחראי על גידול בעלי-חיים בבית הספר ושל הוטרינר המפקח.

יב. הכשרת עובדים לטיפול בבעלי-חיים במוסד החינוכי
יב.1 מטפל בבעלי-חיים במוסד חינוכי חייב לעבור הכשרה בהוראות הבטיחות.
יב.2 הכשרה בהוראות הבטיחות ניתנת במסגרת קורס לרכזי פינות חי ומטפלים בבעלי-חיים ובכל מסגרת אחרת המוכרת ע”י משרד החינוך והתרבות לצורך זה.

יג. סוגי בעלי-חיים הניתנים לאחזקה בבתי גידול ובמוסדות חינוך
יג.1 יונקים
יג.1.1 בעלי-חיים טורפים.
יג.1.1.1 אסור לגדל בתוך בנין בית-הספר בעלי-חיים טורפים שבבגרותם שוקלים מעל 2 ק”ג.
יג.2.1.1 מותר לגדל בחצר בית-הספר בעלי-חיים טורפים, שבבגרותם שוקלים מעל 2 ק”ג, לדוגמא: שועל, חתולים למיניהם, זאב, תן, גיריות.
יג.3.1.1 בין שביל המבקרים לכלוב תהיה גדר הפרדה במרחק של לא פחות מ- 1.5 מ’ מהכלוב.
יג.4.1.1 גדר ההפרדה תהיה יציבה בגובה של לא פחות מ- 1.1 מטר ותמנע מעבר אל הכלוב. (לפי תקן 1142 עדכני ליום ביצוע העבודה).
יג.5.1.1 בכלוב חייבים להיות 2 תאים הניתנים להפרדה מוחלטת בין בעלי-החיים והמטפל בזמן הטיפול.
יג.6.1.1 הכלוב חייב להיות בנוי כך, שימנע בריחת טורף (לדוגמא – חפירה מתחת לדפנות).
יג.2.1 קופים
יג.1.2.1 אסור לגדל קופים למיניהם בתוך בנין בית-הספר.
יג.2.2.1 מותר לגדל קופים בפינות חי לפי התנאים שפורטו בסעיף העוסק בבעלי-חיים טורפים ובאישור הממונה על גידול בעלי-חיים במוסדות חינוך או נציגו.
יג.3.1 פרסתניים
יג.1.3.1 מותר לגדל בעלי-חיים פרסתניים כגון צבאים, יעלים, עזים, כבשים, – אך ורק בתוך מכלאה המונעת מגע פיזי בין התלמיד לבעלי-חיים.
יג.2.3.1 מותר לגדל פרסתניים בפינות ליטוף בתנאים הבאים:
בפינת ליטוף בה נכנסים מבקרים לתוך הכלוב -מותר לגדל גדיים, טליים ועופרים עד גיל 3 חודשים.
בפינות הליטוף חייבים בשני פתחי כניסה/יציאה. רוחב הפתח 120 ס”מ לפחות.
פינת הליטוף תהיה בגודל שיאפשר לילדים ולבעלי-חיים מרווח מתאים למשחק והנאה ללא סכנה של דריסה.
יג.4.1 בעלי-חיים המשמשים לרכיבה
יג.1.4.1 מותר לגדל בעלי-חיים המשמשים לרכיבה, כמו סוס, סוס פוני וחמור, בתנאי שיש בפינת החי אורווה תקנית ומדריך מוסמך לרכיבה, ובהתאם להנחיית חוזר מנכ”ל בפעילות ספורט ונופש מחוץ לכותלי ביה”ס.
יג.5.1 יונקים קטנים שאינם טורפים
יג.1.5.1 מותר לגדל את כל סוגי היונקים הקטנים שאינם טורפים כגון: עכברים, חולדות, אוגרים, קביות, ארנבונים.
יג.2.5.1 אסור להחזיק בפינות ליטוף אמהות עם גורים של יונקים קטנים שאינם טורפים.
יג.2. עופות
יג.1.2 מותר לגדל את כל סוגי העופות בכלובים. לגבי הכלובים המאכלסים עופות מסוכנים כגון: תוכים גדולים, עורבים, דורסים וכו’, יחולו הכללים האמורים בסעיף יג.1.1.
יג.2.2 אסור לגדל בספארי (בשטח הפתוח למבקרים) עופות גדולים כמו: יען, אמו, קזואר.
יג.3.2 אסור לגדל בספארי אווז הבית ואווז סיני.
יג.4.2 בעונת הרבייה של העופות הגדלים בשטח הפתוח, יש למנוע התקרבות למקום הקינון.
יג.3 זוחלים
יג.1.3 זוחלים כללי
יג.1.1.3 אסור לגדל בתוך בנין בית-הספר זוחלים שבבגרותם משקלם מעל 1 ק”ג.
יג.2.1.3 מותר לגדל זוחלים שבבגרותם משקלם מעל 1 ק”ג בהתאם לתנאים שפורטו בסעיף העוסק בבעלי-חיים טורפים, להוציא צב יבשה.
יג.2.3 זוחלים ארסיים
יג.1.2.3 אסור לגדל זוחלים ארסיים.
יג.4 דגים
יג.1.4 אסור לגדל דגים טורפים שבבגרותם משקלם עולה על 1 ק”ג.
יג.2.4 אסור לגדל דגי פרינאה.
יג.5 פרוקי רגליים
יג.1.5 אסור לגדל פרוקי רגליים ארסיים (נדל עקרב, עכביש וכו’).
יג.6 חרקים
יג.1.6 מותר לגדל דבורת דבש בכוורת זכוכית על פי הנוהלים המופיעים בתכנית הלימודים בחקלאות ולימודי הסביבה.
יג.2.6 מותר לגדל דבורים בכוורות רגילות בכפוף לתנאי הבטיחות המופיעים בלימודי חקלאות ולימודי הסביבה.
יג.7 יצורים ימיים ודו-חיים ארסיים
יג.1.7 אסור לגדל יצורים ימיים ודו-חיים ארסיים (קיפוד ים, זהרון, אבנון, שושנת ים, אלמוגים קרפדה, צפרדע ארסית וכו’).