מדוע משרד החקלאות מוציא מהארכיון פקודה משנות המנדט ומנסה בעזרתה לירות בכלבים?