אנחנו קוראים משרד החקלאות ופיתוח הכפר להוציא באופן מידי את תקציב עיקור וסירוס של חתולי הקהילה.
כבר שנתיים שאין תקציב לעיקור סירוס וזאת פשוט התעללות וגרימת סבל נורא
לחתולי הקהילה!

סרטים נוספים