יש מי שמרוויחים מהמתת כלבים בריאים, וכפי שכולנו יודעים – כשטובת הכלבים, התנאים בהם מוחזקים, וגם ההחלטה אם יחיו עומדים
כנגד רווח כלכלי – הכלבים תמיד יפסידו. וכך פועלים היום כעסק לכל דבר מספר הסגרים פרטיים ולרשויות זה סידור נוח,
זו דרך מכובסת להמית כלבים באמצעות גורם אחר, במקום שכל רשות תיקח אחריות על הכלבים שתחת חסותן, יחזיקו אותם בתנאים הולמים,
יטפלו בהם כנדרש וימצאו פתרונות לכל אחד ואחד מהם!

2584
מכתבים נשלחו
בואו נגיע ל:5000חתימות אחרונות

ארבל יעל1 חודשים
לוזון סתיו1 חודשים
מימון ירין1 חודשים
נחמיאס ספיר2 חודשים
סבג ליאל2 חודשים